Sprawy organizacyjne

 • Szkolne koła PCK mogą być organizowane w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.


 • Do założenia szkolnego koła PCK wymagana jest liczba co najmniej 10 kandydatów.


 • Szkolne koło PCK może być powołane przez zarząd rejonowy PCK na wniosek grona kandydatów lub z własnej inicjatywy zarządu rejonowego po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.


 • O powołaniu nowego szkolnego koła PCK należy powiadomić rejonową radę młodzieżową PCK.


 • W celu realizacji swoich zadań szkolne koło PCK w zależności od swoich potrzeb i możliwości może tworzyć zespoły problemowe.


 • Dokumentację szkolnego koła PCK stanowi dziennik pracy koła wraz z:
  - imiennym wykazem członków oraz ich deklaracjami członkowskimi,
  - ewidencją składek członkowskich (wpłacanych do kasy zarządu rejonowego PCK przez skarbnika lub opiekuna
    koła),
  - rocznym planem pracy koła,
  - dokumentacją działalności koła,
  - dokumentacją finansową koła.

 • Dokumentacja szkolnego koła PCK przechowywane jest w siedzibie działalności jednostki lub w macierzystym zarządzie rejonowym PCK.


 • Decyzję o rozwiązaniu szkolnego koła PCK może podjąć zarząd rejonowy PCK z własnej inicjatywy, na wniosek dyrektora szkoły, członków koła lub rejonowej rady młodzieżowej PCK.
Kreator stron www - przetestuj!