Członkostwo w szkolnym kole PCK

  • Członkiem szkolnego koła PCK może być:
    - uczeń, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej,
    - pracownik szkoły (personel pedagogiczny, medyczny i administracyjny),

    -
    inny członek Młodzieży PCK, współpracujący stale z daną szkołą, po uzyskaniu zgody dyrekcji placówki.


  • Każda osoba wstępująca do koła zobowiązana jest podpisać deklarację członkowską, na podstawie której otrzymuje legitymacje członkowską.
Kreator stron www - przetestuj!