Cel i zadania Szkolnego Koła PCK

 • Celem działalności szkolnego koła PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu humanitaryzmu
  i niesienia pomocy potrzebującym.


 • Zadaniami szkolnego koła PCK są:
  - pomoc potrzebującym uczniom;
  - promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka;
  - działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy
  i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej;

  -
  opieka nad klubami Wiewiórka;
  - kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie;
  - stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży;
  - przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK.


 • Realizując swoje zadania, szkolne koło PCK opiera się głównie na “Programie Współpracy ze Szkolnymi Kołami PCK”, opracowanym przez Krajową Radę Młodzieżową PCK.
Kreator stron www - przetestuj!