2011 / 2012

Uroczysta inauguracja SK PCK

W roku szkolnym 2011 / 2012 odbyła się uroczysta inauguracja szkolnego koła Polskiego Czerwonego Krzyża. Legitymacje członkowskie otrzymało 49 uczniów. Dokumenty wręczyli: p. Henryk Wójcik, prezes Zarządu Rejonowego PCK w Łęczycy i p. Waldemar Łukaszewski, członek Zarządu Okręgowego PCK w Łodzi.


Opiekunami SK PCK zostały: p. Dorota Kuleta i p. Małgorzata Jabłońska.

Do serca przytul psa...

W październiku br. członkowie SK PCK uczestniczyli w zorganizowanej i przeprowadzonej na terenie Zespołu Szkół im. J. Grodzkiej w Łęczycy akcji „Do serca przytul psa”. Jej celem była zbiórka darów na rzecz psów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Łęczycy. Tegoroczna akcja pokazała, że w naszej szkole jest bardzo dużo uczniów wrażliwych na los porzuconych przez ludzi psów.

W wyniku akcji, wspieranej spotkaniami uświadamiającymi potrzebę prowadzenia działań proekologicznych, zebrano: 238,325 kg pożywienia, 8 koców, 1 kołdrę, 1 poduszkę, 2 ręczniki, 2 miski metalowe, 2 miski plastikowe. Ku naszej radości najmłodszy z podopiecznych łęczyckiego schroniska znalazł nowy dom.

Koordynatorami akcji na terenie szkoły byli: p. Dorota Kuleta, p. Halina Andrzejczak i p. Maciej Kazimierski.

Młodzież i pierwsza pomoc

Członkowie SK PCK będący uczniami klas drugich wzięli udział w projekcie ogólnopolskim "Młodzież i pierwsza pomoc". Celem programu było zapoznanie młodzieży klas przedostatnich szkół ponadgimnazjalnych
z procedurami udzielania pierwszej pomocy.

Projekt został uroczyście przekazany Zespołowi Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy oraz strażakom powiatu łęczyckiego przez przedstawicieli Komendy Powiatowej PSP w Zduńskiej Woli i Starostwa Powiatowego
w Zduńskiej Woli na ręce pana Andrzeja Saganiaka - dyrektora szkoły oraz pana Krzysztofa Graczyka - prezesa OSP w Łęczycy.

Mamy nadzieję, że nabyte umiejętności przyczynią się do tego, że młodzież nie będzie się bała udzielać pierwszej pomocy osobom potrzebującym.

Propagujemy honorowe krwiodawstwo

Uczniowie Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy mieli możliwość wysłuchania prelekcji propagującej
i upowszechniającej ideę Honorowego Krwiodawstwa, poprowadzonej przez p. Waldemara Łukaszewskiego, członka Łódzkiego Zarządu Okręgowego PCK.

Obchody Dni HDK PCK

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to,kim jest i nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II

Jak co roku łęczycki oddział Polskiego Czerwonego Krzyża oraz stacja krwiodawstwa zwróciły się do dyrekcji szkoły z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia w placówce akcji pobrania krwi.

Dnia 16 listopada 2011 r. roku w szkolnej świetlicy 33 uczniów szkoły oddało honorowo krew. Są to:

1. Głyda Magdalena – III a LO
2. Kolejwo Katarzyna – III a LO
3. Kowalczyk Kornelia – III a LO
4. Stańczyk Ernest– III a LO
5. Ziółkowska Amanda – III a LO
6. Głębocki Łukasz – III b LO
7. Herman Krzysztof – III b LO
8. Jankiewicz Ewelina – III b LO
9. Kawczyński Maciej – III b LO

10. Kominiak Ewelina – III b LO
11. Kuleczka Angelina – III b LO
12. Nowacka Jolanta – III b LO
13. Pelc Martyna – III b LO
14. Bąk Łukasz — III c LO
15. Bednarek Arkadiusz – III c LO
16. Gieraga Filip – III c LO
17. Grochocki Krzysztof – III c LO
18. Korpysz Adrian – III c LO
19. Olejniczak Daniel – III c LO
20. Olejniczak Dominik – III c LO
21. Gmerek Sylwia – IV TEK
22. Twardowska Magdalena – IV TEK
23. Wasiak Paulina – IV TEK
24. Zdziarski Radosław – IV TEK
25. Malicki Michał – II b LO
26. Irzykowski Michał – II c LO
27. Fornalczyk Damian – III TEI
28. Gąsiorowicz Tomasz – III TEI
29. Grabarczyk Mateusz – III TEI
30. Kawecki Damian – III TEI
31. Kulesza Mateusz – III TEI
32. Rosolak Robert – III TEI
33. Tylka Grzegorz – III TEI

Akcja „Młoda krew ratuje życie” pełni bardzo ważną rolę w kształtowaniuwłaściwych postaw społecznych
i moralnych, uczy wrażliwości i solidarności zludźmi potrzebującymi pomocy.

Góra Grosza

Członkowie SK PCK uczestniczyli w XII edycji akcji "Góra Grosza", której głównym organizatorem
jest Towarzystwo "Nasz Dom". Koordynatorami działań na terenie szkoły byli: p. Magdalena Koperska
i p. Maciej Kazimierski.


Celem akcji jest zbiórka funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

W ramach przeprowadzonej akcji zebrano 85,85 kg góry grosza o łącznej wartości ponad 1600 zł.

Obchody Światowego Dnia AIDS

Światowy Dzień Walki z AIDS obchodzony jest corocznie 1 grudnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia. Celem Światowego Dnia Walki z AIDS jest przede wszystkim uświadomienie ludziom, jakie zagrożenie niesie ze sobą wirus HIV i w jaki sposób można zapobiegać zakażeniu. Jest nim również uświadomienie
osobom chorym, że nie muszą być skazane na odosobnienie, ponieważ przy zachowaniu odpowiednich zasad ostrożności nie stanowią dla innych zagrożenia.

W związku z obchodami Światowego Dnia Walki z AIDS nasza szkoła również przyłączyła się do prowadzonych działań.

Już 23 listopada została przeprowadzona akcja informacyjna pod hasłem „Młodzież o HIV / AIDS”. Spotkanie otworzyła inscenizacja przygotowana przez uczniów naszej szkoły. W drugiej części spotkania mieliśmy możliwość wysłuchania prelekcji nt HIV / AIDS wygłoszonej przez pana Jakuba Niedomagałę, doktora Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDAR w Łęczycy. Koordynatorami akcji na terenie szkoły były: p. Dorota Kuleta,
p. Wioletta Dudzińska i p. Halina Andrzejczak

1 grudnia w związku z obchodami Światowego Dnia Walki z AIDS uczniowie naszej szkoły otrzymali przygotowane przez SK PCK „CZERWONE KOKARDKI” – symbol solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV i AIDS, ich rodzinami
i przyjaciółmi. Idea czerwonej wstążeczki powstała w 1991r. Czerwony kolor wybrano ze względu
na skojarzenia, jakie wywołuje: krew, namiętności – nie tylko gniew, walka, ale i miłość. Czerwona wstążeczka jest w kształcie odwróconego V, ponieważ jeszcze nie odniesiono zwycięstwa nad epidemią HIV i AIDS.
Członkowie SK PCK w ramach prowadzonych działań udostępnili społeczności szkolnej materiały informacyjne
nt. HIV / AIDS pozyskane od Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łęczycy.

SK PCK przygotowało również gazetkę ścienną o tematyce HIV / AIDS.

W związku z obchodami Światowego Dnia AIDS czterech uczniów naszej szkoły, w tym dwóch członków
SK PCK, wzięło udział w I etapie
Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy na temat HIV / AIDS pod nazwą „Młodzież
o HIV / AIDS”, ogłoszonej przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego, zorganizowanej przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej z siedzibą
w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi - Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

Będę Mikołajem

Członkowie SK PCK uczestniczyli w zorganizowanej przez p. Małgorzatę Jabłońską akcji wolontarystycznej
pod nazwą "Będę Mikołajem". Celem akcji była zbiórka zabawek i bajek z przeznaczeniem dla dzieci z terenów wiejskich.

Pozyskane dary zostały przekazane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy i tam rozdysponowane.

Gwiazdka Dla Żaka

Członkowie SK PCK uczestniczyli w zorganizowanej przez p. Małgorzatę Jabłońską akcji wolontarystycznej
pod nazwą "Gwiazdka Dla Żaka". Celem akcji było dotarcie z pomocą dla tych uczniów, którzy znaleźli sie
w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zbiórkę darów na świąteczne paczki.

Spotkanie noworoczne PCK

W dniu 5 stycznia 2012 roku w Ratuszu Miejskim w Łęczycy odbyło się spotkanie noworoczne Łęczyckiego Oddziału PCK oraz Klubu Honorowych Dawców Krwi. Spotkanie rozpoczęło się montażem słowno – muzycznym zaprezentowanym przez młodzież naszej szkoły. Wiersze, pieśni i życzenia wprowadziły uczestników
w świąteczny nastrój.

Po części artystycznej miało miejsce wręczenie odznaczeń, medali i wyróżnień dla działaczy PCK
oraz honorowych krwiodawców.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Członkowie SK PCK wzięli czynny udział w XX Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowanej przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Głównym koordynatorem działań na terenie szkoły
była p. Bogumiła Sadokierska. Celem tegorocznej akcji była zbiórka pieniędzy na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.

Podczas XX Finału WOŚP wolontariusze ze Sztabu przy Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy
zebrali łączną kwotę 12 554,78 zł.

Potrafimy udzielać pierwszej pomocy, a Ty?

..."Przyjdzie taki dzień (może wcześniej, niż myślisz), kiedy będziesz trzymał w swoim ręku ludzkie życie... od tego co zrobisz, zależeć będzie życie wielu osób - poszkodowanego, jego rodziny, świadków zdarzenia... być może również Twoje..."

 

W dniach 7 i 8 lutego 2012 roku na terenie Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy odbył się 16 godzinny podstawowy kurs pierwszej pomocy PCK. Zajęcia zostały przeprowadzone w grupie dwunastoosobowej, w oparciu
o profesjonalne materiały dydaktyczne (prezentacje multimedialne), manekin do nauki reanimacji i inne pomoce (sztuczne rany, materiały do wykonywania pozoracji, itp.). Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym i warsztatowym. Przekaz był jasny, trafny i fachowy, a otwarta i ciepła postawa szkoleniowców zachęciła nas do dalszej i głębszej edukacji w tej dziedzinie.

 

Każdy z uczestników kursu otrzymał konspekt, zawierający pełen zakres przekazywanego materiału oraz miał możliwość praktycznego sprawdzenia zdobytych podczas ćwiczeń umiejętności. W ramach podsumowania kursu przeprowadzony został egzamin sprawdzający zarówno nasze wiadomości, jak i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji zajęć. Szczególne podziękowania składamy osobom, które poświęciły nam swój prywatny czas, aby podzielić się z nami swym doświadczeniem w zakresie udzielania pierwszej pomocy:

- p. Paweł Cieślak, instruktor pierwszej pomocy PCK z uprawnieniami ratownika Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,

- p. Radosław Budzyński, instruktor pierwszej pomocy PCK Łódzkiego Zarządu Okręgowego PCK

- p. Magdalena Kerszner, członek Łódzkiego Zarządu Okręgowego PCK

- p. Damian Zięba, członek Łódzkiego Zarządu Okręgowego PCK

- Filip Wistuła, uczeń II klasy Gimnazjum im. Św. Siostry Faustyny w Świnicach Warckich

a także:

- p. Aleksandra Michałowska, pracownik NZOZ MEDAR w Łęczycy

 

W ramach prowadzonych działań została przygotowana gazetka ścienna.

"Liderzy Zdrowia"

Spośród członków SK PCK zostali wyłonieni „Liderzy Zdrowia”, których zadaniem będzie propagowanie zdrowego stylu życia. "Liderami Zdrowia" zostali":

- Alicja Albin – klasa II BLO
- Paulina Celeban – klasa I BLO
- Ewelina Cieślak – klasa II BLO
- Karina Gasik – klasa II BLO
- Karolina Graczyk – klasa II BLO
- Beata Jakubowska – klasa II BLO
- Małgorzata Kmieciak – klasa I BLO
- Katarzyna Malicka – klasa II BLO
- Michał Malicki – klasa II BLO
- Daria Oleska - klasa II BLO
- Aleksandra Pisarkiewicz – klasa II BLO
- Anna Urawska – klasa II BLO


Rola "Liderów Zdrowia" w kształtowaniu wzorców zdrowego stylu życia polegać będzie głównie na:
  • edukacji rówieśników w zakresie medycznych, psychicznych i społecznych oraz prawnych skutków
    zażywania substancji psychoaktywnych;
  • wspieraniu oraz pomocy rówieśnikom mających problemy osobiste;
  • rozdawnictwie materiałów edukacyjno - informacyjnych połączonych z rozmową pierwszego kontaktu;
  • aktywnym udziale i organizacji imprez szkolnych i lokalnych promujących zdrowy styl życia;
  • propagowaniu idei honorowego krwiodawstwa

Gorączka Złota 2012

Kolejny rok z rzędu Polski Czerwony Krzyż organizuje ogólnopolską akcję "Gorączka Złota", która polega
na zbiórce złotych monet o nominałach 1, 2 i 5 groszowych. „Gorączka złota” trwa od marca do czerwca.
W ramach akcji prowadzone są zbiórki uliczne, zbiórki w sklepach, szkołach, firmach, a także w wielu innych miejscach. Kwota zebrana podczas akcji dofinansowuje kolonie dla najuboższych dzieci.

Dzięki „Koloniom z PCK” dzieci mają szansę spędzić wakacje poza domem i odreagować trudną sytuację rodzinną i społeczną. Przez dwa tygodnie dzieci będą wypoczywać w górach, nad morzem i w innych atrakcyjnych regionach. Będą miały zapewnione pełnowartościowe posiłki oraz ciekawy program edukacyjny.

Zapraszamy całą społeczność szkolną do czynnego udziału w "Gorączce Złota". "Złote monety" zbieramy na terenie naszej szkoły do końca kwietnia 2012 r.
Uczymy się udzielać pierwszej pomocy...
Dnia 6 marca br. odbyło się kolejne spotkanie z zakresu nauki pierwszej pomocy. Zostaliśmy zapoznani
z procedurami podstępowania w sytuacjach szczególnych w zakresie resuscytacji krążeniowo - oddechowej.
W czasie w/w spotkania wyłoniliśmy również młodzieżowego konsultanta do spraw pierwszej pomocy.
Została nim Sara Zarzycka :) 

"Nakręć się na zdrowie"

Nasi "Liderzy Zdrowia" zostali zgłoszeni do udziału w drugiej już edycji konkursu filmowego „Nakręć się na zdrowie” . Konkurs organizowany jest w ramach projektów Fundacji Banku Ochrony Środowiska z myślą o zdrowiu młodych ludzi, których złe wybory żywieniowe są coraz częściej przyczyną dolegliwości zdrowotnych.

Głównym celem konkursu jest dotarcie do młodych ludzi i poszerzenie ich wiedzy na temat korzyści płynących
ze spożywania ekożywności. W trakcie trwania konkursu "Liderzy zdrowia" mają szansę nauczyć się, jak tworzyć małe formy filmowe i, zrealizowanym przez siebie filmowym spotem, będą mogli przekonać swoich rówieśników, że zdrowe odżywianie jest korzystne i na czasie.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy – „Kręcimy się wokół tematu” – obejmuje stworzenie zespołu z osób o różnych predyspozycjach, przeanalizowanie problematyki zdrowego odżywiania i ekożywności, wybór tematu spotu filmowego oraz podział zadań pomiędzy członków zespołu. Drugi etap – „Kręcimy filmy” – obejmuje stworzenie scenariusza, scenorysu i harmonogramu pracy nad produkcją filmową, filmowanie i montaż przygotowanego materiału. Każdy etap podzielony jest na działania, z których należy przygotowywać i przesyłać raporty.

Udział w konkursie „Nakręć się na zdrowie” to szansa na przeżycie wspaniałej przygody, jaką jest stworzenie własnego filmu. To także możliwość rozbudzenia świadomości zdrowego stylu życia i dokonywania właściwych wyborów żywieniowych wśród zaangażowanych w projekt uczniów, ich rodzin, nauczycieli i szerokie grono odbiorców filmów.

Prfilaktyka Uzależnień i Promocji Zdrowia

Dnia 7 marca 2012 roku w Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy odbyło się pierwsze spotkanie Liderów Zdrowia z Panią Elżbietą Wencel - Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łęczycy.
W spotkaniu tym wzięło udział 12 osób w różnym wieku, o różnej płci. Nie wszyscy się znali i lubili. Odbyło się ono w szkolnej sali od biologii, którą jednak trzeba było przemeblować, aby stworzyć strukturę podkreślającą rwnorzędność i partnerstwo - było to nie lada wyzwaniem. Metodą i prób i błędów udało nam się jednak usiąść
w kole / elipsie.


W końcu padło pierwsze pytanie: czym będziemy się tu zajmować? O czym będziemy rozmawiać? Każdy miał lekki zarys tego, co będzie się tutaj działo, jednak nikt nie znał konkretów. Z początku było słychać było tylko nieśmiałe, ogólne sugestie. Może prezentacje zwiazane z nałogami, zwalczanie nałogów? Wraz z upływem czasu okazało się jednak, ze sporo osób ma konkretne wizje. I w taki oto sposób ustaliliśmy, że będziemy zapoznawać się z negatywnymi skutkami nałogów i pomagać osobom uzależnionym. Spotykamy się po to, aby poszerzyć naszą wiedzę o nałogach i przekazać ją w podobny sposób innym klasom.


Pierwsze spotkanie miało na celu zintegrować grupę. W tym celu Pani Wencel przygotowała nam kilka zabaw, które miały nam w tym pomóc. Oczywiście zdarzały się zabawne sytuacje, co pomogło rozładować krążące wokół nas nas napięcie, naszą niepewność.

"Liderzy Zdrowia" byli bardzo zadowoleni z tego typu spotkania. Wszyscy doskonale dogadują się ze sobą,
jak i z Panią Elżbietą Wencel, zaś tematem kolejnego spotkania ma być nałóg, co to właściwie znaczy, jak to można zwalczyć. Każdy z nas nie może się już doczekać...

Karolina Graczyk
II bLO

Propagujemy honorowe krwiodawstwo...

W dniu 12 marca br. "Liderzy Zdrowia" mieli możliwość wysłuchania prelekcji propagującej i upowszechniającej ideę honorowego krwiodawstwa. Prelekcję wygłosiła p. Anna Flakiewicz, pracownik RCKiK Punkt Pobrań
w Łęczycy.

Młoda krew ratuje życie...

Łęczycki oddział Polskiego Czerwonego Krzyża i RCKiK w Łęczycy zwróciły się do dyrekcji szkoły z prośbą
o umożliwienie przeprowadzenia w placówce akcji pobrania krwi.

W
dniu 14 marca 2012 roku w świetlicy szkolnej 39 uczniów naszej szkoły oddało honorowo krew. Są to:

1. Ernest Stańczyk - klasa III ALO
2. Łukasz Panfil - klasa III ALO
3. Michał Irzykowski - klasa II CLO
4. Mateusz Kulesza - klasa III TEI
5. Damian Fornalczyk - klasa III TEI
6. Robert Rosolak - klasa III TEI
7. Maciej Dańczak - klasa III ALO
8. Tomasz Gąsiorowicz - klasa III TEI
9. Rafał Olczak - klasa II CLO
10. Damian Kawecki - klasa III TEI
11. Dawid Antkiewicz - klasa III TEI
12. Martyna Pelc - klasa III BLO
13. Angelina Kuleczka - klasa III BLO
14. Sylwia Kmieciak - klasa III BLO
15. Jolanta Nowacka - klasa III BLO
16. Ewelina Jankiewicz - klasa III BLO
17. Damian Zdziarski - klasa II BLO
18. Łukasz Głębocki - klasa III BLO
19. Damian Straszewski - klasa III BLO
20. Ewa Walczak - klasa II CLO
21. Katarzyna Łuczak - klasa II ALO
22. Dominik Gręda - klasa II BLO
23. Ewelina Kominiak - klasa III BLO
24. Patrycja Jóźwiak - klasa III ALO
25. Daria Fabrykowska - klasa III ALO
26. Kornelia Kowalczyk - klasa III ALO
27. Katarzyna Kolejwo - klasa III ALO
28. Magdalena Bielawska - klasa IV TEK
29. Angelika Cichoń - klasa II DLO
30. Kinga Kubiak - klasa II DLO
31. Rafał Jatczak - klasa II TIN
32. Rafał Prasnowski - klasa II TIN
33. Sebastian Bera - klasa II TIN
34. Sławomir Jóźwiak - klasa II TIN
35. Krzysztof Grochocki - klasa III CLO
36. Marek Zając - klasa II ALO
37. Marcin Anielak - klasa III TEI
38. Mateusz Grabarczyk - klasa III TEI
39. Eryk Kupis - klasa III TEI

Akcja "Młoda krew ratuje życie" pełni bardzo ważną rolę w kształtowaniu właściwych postaw społecznych
i moralnych, uczy wrażliwości i solidarności z ludźmi potrzebującymi pomocy. 

Apteczki pierwszej pomocy

Składamy serdeczne podziękowania NZOZ MEDAR w Łęczycy za nieocenioną pomoc w postaci pięciu apteczek pierwszej pomocy wraz z wyposażeniem. Teraz jesteśmy już gotowi do czynnego udziału w etapie rejonowym
XX Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w Łodzi.

Etap rejonowy XX Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w Łodzi

Dnia 14 kwietnia 2012 roku pięcioosobowy zespół zawodników naszego SK PCK wziął czynny udział w etapie rejonowym XX Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w Łodzi. Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK
są ważnym elementem szerzenia idei niesienia pomocy poszkodowanym. Startują w nich drużyny złożone
z uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczestników jest udzielenie pierwszej pomocy
w zainscenizowanych wypadkach. Podczas mistrzostw oceniana jest nie tylko wiedza zawodników, ale również praktyczne wykorzystanie umiejętności, nabytych w czasie zajęć z pierwszej pomocy. 

Uroczystość nadania szkole Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża

Dnia 27 kwietnia br. w Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy miała miejsce uroczystość nadania szkole Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża III stopnia.
 
Od wielu lat młodzież naszej szkoły współpracuje z Zarządem Rejonowym PCK w Łęczycy i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łęczycy. Od wielu lat na prośbę Łęczyckiego Oddziału PCK i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łęczycy, uczniowie naszej szkoły oddają honorowo krew. Akcja „Młoda krew ratuje życie” pełni bardzo ważną rolę w kształtowaniu właściwych postaw społecznych i moralnych, uczy wrażliwości i solidarności z ludźmi potrzebującymi pomocy. Od kilku lat programy artystyczne prezentowane przez uczniów naszej szkoły uświetniały uroczyste spotkania organizowane przez Zarząd Rejonowy PCK i Rejonową Radę Honorowych Dawców Krwi w Łęczycy. Były to m. in.: uroczystość obchodów
50–lecia Honorowego Krwiodawstwa na Ziemi Łęczyckiej, spotkania opłatkowe i noworoczne Łęczyckiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża i Klubu Honorowych Dawców Krwi, czy uroczystość z okazji 90. rocznicy powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. Udział w uroczystościach przyczynił się do ukształtowania właściwych postaw, stał się także okazją do promocji szkoły w środowisku lokalnym.
Od kilku lat wolontariusze z naszej szkoły brali udział w zbiórkach pieniędzy na rzecz zasilenia funduszy Polskiego Czerwonego Krzyża. Udział młodzieży w zbiórce pieniędzy przyczynił się do zainteresowania ideą wolontariatu i działalnością Polskiego Czerwonego Krzyża, otwarcia na potrzeby innych ludzi, zwiększenia poczucia tożsamości ze środowiskiem.

Szkolne Koło PCK w Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy rozpoczęło swoją działalność w listopadzie 2011 roku. Podstawowym celem pracy Szkolnego Koła PCK jest propagowanie w środowisku szkolnym idei humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym, honorowe krwiodawstwo, promocja zdrowego stylu życia, unikanie zagrożeń wynikających z uzależnień oraz poznawanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy
i podstawowych zasad pracy wolontariatu.

Mamy już środki opatrunkowe na etap okręgowy XX Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w Łodzi

Składamy serdeczne podziękowania Dystrybutorowi Farmaceutycznemu HURTAP w Łęczycy za nieocenioną pomoc w postaci środków opatrunkowych. Bez nich nasz udział w etapie okręgowym XX Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w Łodzi nie byłby możliwy.

Etap okręgowy XX Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w Łodzi

Dnia 19 maja 2012 roku pięcioosobowy zespół zawodników naszego SK PCK wziął czynny udział w etapie okręgowym XX Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża w Łodzi. Wolontariusze pozorowali różnorodne urazy, zaś licealiści z Łodzi i regionu ratowali poszkodowanych. Pozoracje urazów odbywały sie w kilku miejscach w centrum Łodzi. Nasi zawodnicy mieli wprawdzie małe problemy z koordynacją działań, jednak widać było, ze potrafią udzielić pierwszej pomocy. Jeżeli naprawdę będą musieli komuś pomóc, to możemy czuć sie bezpieczni.

Kwesta uliczna PCK

Dnia 20 maja 2012 roku jedenastu wolontariuszy naszej szkoły wzięło udział w zbiórce pieniedzy na rzecz zasilenia funduszy Polskiego Czerwonego Krzyża. W niedzielne przedpołudnie nasza grupa zbierała do puszek pieniądze na terenie Łęczycy. Udział młodzieży w zbiórce pieniedzy przyczynił się do rozwinięcia zainteresowania ideą wolontariatu i działalnością Polskiego Czerwonego Krzyża, otwarcia na potrzeby innych ludzi, zwiększenia poczucia tożsamości ze środowiskiem. 

Udział SK PCK w XIX Powiatowej Majówce Zdrowia 2012

Dnia 26 maja 2012 roku członkowie SK PCK przy Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy wzięli czynny udział w XIX Powiatowej Majówce Zdrowia zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy.

 

W ramach prowadzonych działań nasi „Liderzy Zdrowia” (Ewelina Cieślak, Katarzyna Malicka, Aleksandra Pisarkiewicz) zajmowali się rozdawnictwem materiałów informacyjnych o tematyce antynikotynowej (pozyskane
od PSSE w Łęczycy), propagującej honorowe krwiodawstwo (udostępnione przez RCKiK w Łęczycy) oraz prawidłowe odżywianie się (udostępnione przez NZOZ MEDAR w Łęczycy), jak również ulotek o tematyce proekologicznej. Dzięki zaangażowaniu pielęgniarki szkolnej – p. Aleksandry Michałowskiej uczestnicy tegorocznej „Majówki” mogli wykonać podstawowe badania zdrowotne, jak pomiar ciśnienia krwi, czy pomiar stężenia glukozy we krwi.

 

Wśród działań proekologicznych można było oddać zużyte baterie i zapoznać się z właściwą segregacją odpadów.

 

Nasi „Liderzy Zdrowia” (Patrycja Sobińska, Aleksandra Pisarkiewicz, Katarzyna Malicka) zajęli się również przeprowadzeniem konkursów dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Banku Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach projektu „Cztery pory roku naZiemi Łęczyckiej, jako forma edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy. Były to dwa konkursyplastyczne, pn. „Segreguję – przyrodę ratuję” oraz „Palisz – zanieczyszczasz środowisko”, jak również konkurs wiedzy ekologicznej pn. „Z ekologią za pan brat”.

 

Karolina Graczyk i Beata Jakubowska pod opieką p. Haliny Andrzejczak prowadziły akcję „BOOKCROSSING”.

Dość dużym zainteresowaniem cieszyło się malowanie twarzy dzieciom, którym już drugi rok z rzędu zajęła się nasza „Liderka” – Karina Gasik.

 

Uczestnicy tegorocznej „Majówki Zdrowia” wraz z członkami naszego Szkolnego Koła PCK (Sara Zarzycka, Bartosz Śliwka, Łukasz Głębocki, Anna Sęczkowska, Małgorzata Kmieciak) mieli możliwość wspólnej nauki pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

W ramach prowadzonych działań, członkowie SK PCK przeprowadzili na terenie parku miejskiego pozoracje (Natalia Przybylska, Martyna Piotrowska, Łukasz Głębocki). Po 30 s. nasi „pierwszopomocowcy”pod czujnym okiem Piotra Króla i Pawła Cieślaka – instruktora pierwszej pomocyPCK, przystępowali do działania.

 

Nasza grupa PCK wraz ze strażakami PSP w Łęczycy przeprowadziła również pokaz ratownictwa medycznego (udzielanie pierwszej pomocy w przypadku wypadku komunikacyjnego).

           

Podczas „Majówki Zdrowia”, pod opieką p. Cezarego Maciejewskiego i uczniów klasy mundurowej (Michał Andrzejczak, Mariusz Kamiński, Katarzyna Kotarska), wszyscy zainteresowani mogli spróbować swoich sił we wchodzeniu na drzewo z wykorzystaniem technik alpinistycznych.

           

Tegoroczna „Majówka” to również popisy naszych uczniów. Na scenie mieliśmy okazję zobaczyć między innymi dwa zespoły taneczne, tj. „RESPECT” (Angelika Sobczak, Ilona Kawczyńska, Beata Gładysz, Martyna Piotrowska, Paulina Celeban, Małgorzata Kmieciak) pod opieką p. Małgorzaty Jabłońskiej oraz „AMSTAFF” (Julia Kosecka, Natalia Niedomagała, Martyna Jóźwiak, Justyna Olejniczak, Marta Zajma, Aleksandra Żachowska, Paulina Bogdańska, Katarzyna Walczak, Ewa Wieczorkowska) pod opieką p. Marzeny Bilickiej. Tuż po nich na scenie pojawiła się Joanna Nawrotek, Karolina Orlik i Sebastian Urbaniak w skeczu „Randka” oraz Ewa Walczak i Adrian Damilak w skeczu „Papieros” Paranienormalnych.


Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom (w tym wolontariuszom), które z dużym zaangażowaniem reprezentowały naszą szkołę w ramach XIX Powiatowej Majówki Zdrowia w Łęczycy.

Wolni od dymu tytoniowego

Z okazji Światowego Dnia bez Papierosa na terenie naszej szkoły została zorganizowana akcja informacyjna. 
W ramach prowadzonych działań nasi "Liderzy Zdrowia" udostępnili społeczności szkolnej materiały informacyjne
z zakresu profilaktyki antynikotynowej.

Finał "Gorączki Złota 2012"

W wyniku prowadzonej zbiórki udało nam się zebrać 13,300 kg "złotych" monet na łączną kwotę 139 złotych
z groszami. Dziękujemy wszystkim za udział w akcji PCK.

X Ogólnopolski obóz dla Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK 2012

Kwestie dotyczące Młodzieży i Wolontariatu są istotne dla przyszłości i rozwoju Polskiego Czerwonego Krzyża. Dlatego też Zarząd Główny PCK, dbając o dobre przygotowanie wolontariuszy do działalności w Polskim Czerwonym Krzyżu, zaprosił młodzież z okręgów i rejonów do uczestnictwa w ogólnopolskim obozie dla Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK 2012. Obóz dla Młodzieży odbył się w terminie od 6 sierpnia do 23 sierpnia 2012 roku w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym "Dresso" w Sulejowie.

Udział w obozie wzięło czterech przedstawicieli Szkolnego Koła PCK w Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej
w Łęczycy (Paulina Celeban, Małgorzata Kmieciak, Anna Sęczkowska, Patrycja Sobińska)
, którzy chcieli zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności w byciu liderem młodzieżowym, dowiedzieć się więcej na temat międzynarodowej działalności Polskiego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, nauczyć się jak zaktywizować środowiska młodzieżowe w społeczności lokalnej. Podczas obozu odbyły się również warsztaty
z różnych technik artystycznych w edukacji antydyskryminacyjnej i działaniach na rzecz tolerancji. Jednym z głównych tematów szkolenia była "Młodzież jako przedstawiciele zmian w społeczeństwie". Ponadto podczas obozu odbyło się szkolenie z programów edukacyjnych PCK dotyczących pierwszej pomocy i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
a także prowadzenia programów rówieśniczych, komunikacji i kierowania grupą rówieśniczą. W programie szkolenia znalazły się również takie tematy jak międzynarodowe prawo humanitarne, zmiany klimatyczne i ich konsekwencje dla pracy Czerwonego Krzyża, migracje, a także starzejące się społeczeństwo i promocja stowarzyszenia. Uczestnictwo w obozie szkoleniowym dało niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń z młodzieżą PCK z innych rejonów Polski i zdobycia nowych doświadczeń.

 

Mamy nadzieję, że po powrocie z obozu przedstawiciele naszego Szkolnego Koła PCK, już jako Grupa Społecznych Instruktorów Modzieżowych (SIM), właściwie wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności w swojej pracy nie tylko
z młodzieżą naszej szkoły, ale całą społecznością lokalną.

Opiekunowie SK PCK:
Dorota Kuleta

Małgorzata Jabłońska

Kreator stron www - przetestuj!